HOTLINE: 0942 600 680

sản xuất chế biến cung cấp nguyên liệu rong nho biển, bùn khoáng thiên nhiên - phân phối rong biển và hải sản nha trang với số lượng lớn.